Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

İmar ve Şehircilik

İMAR DURUMU BELGESİ
  • Dilekçe
  • Tapu Fotokopisi
  • Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak Plan Örneği fotokopisi
  • Belediyemiz Gelir Tarifesince belirlenen oranda harç bedeli mal sahibinden tahsis edilecektir.
  • İmar Durum Belgesi 1 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

YAPI RUHSATI ALIMI

  • Dilekçe
  • Tapu kaydı (hisseli parsel ise noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile)
  • İmar durumu belgesi (1 yıllık )
  • Ölçü krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
  • Aplikasyon krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
  • Harita plan örneği ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
  • Yapı aplikasyon tutanağı
  • Noter onaylı harita hizmeti taahhütnamesi
  • Onaylanan yol – kot tutanağı
  • Belediyemiz Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kanal kot tutanağı
  • 2 takım zemin etüt raporu
  • 4 takım mimari, statik, Makine tesisat ısı yalıtım, elektrik projeleri.
  • Gerekli evrakların çoğu mimari büro ya da teknik elemanlardan biri tarafından hazırlanır. Bu durumda, mal sahibinin proje müellifine noter onaylı vekalet vermesi gereklidir.
  • Yapı müteahhit tarafından yapılacaksa ,
  • Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme
  • Vergi levhası fotokopisi
  • Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdik belgesi
  • Yapının müteahhitliği mal sahibi tarafından yapılacaksa ,
  • Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme
  • Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdiknamesi

YAP DENETİM EVRAKLARI

  • Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütnami
  • Yapı denetimi ile mal sahibi arasındaki hizmet sözleşmesi
  • Bakanlıkça tasdikli bilgi formu
  • Yapı denetim firması izin belgesi sureti
  • İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılacak yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksit makbuzu.
  • Yapı ruhsatı 5 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

TEMEL ÜSTÜ RUHSATI

  • Dilekçe
  • Yapı Ruhsatının aslı
  • Yapı Aplikasyon Belgesi (Harita mühendisince hazırlanacak)
  • Yol Kot Tutanağı (Harita mühendisince hazırlanacak)

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

  • Dilekçe
  • Tapu Kaydı Fotokopisi
  • Yapı Ruhsatı
  • Asansör İşletme Ruhsatı (Varsa Yürüyen Merdiven ve benzeri sistemler için İşletme Ruhsatı)
  • Yapı Denetimine tabi olmayan yapılarda TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Formu
  • Yapı Denetimine tabi olan yapılarda Teknik Rapor
  • Sivil Savunma Müdürlüğü’nden Sığınak Uygunluk Yazısı
  • Vergi Dairesi’nden İskan Ruhsatı İlişik Kesme Belgesi
  • Sigorta Müdürlüğü’nden İlişik Kesme Belgesi

KAT İRTİFAKI LİSTE TASDİKİ

  • Dilekçe
  • Tapu Kaydı Fotokopisi
  • Yapı Ruhsatı
  • Noterden Onaylı Kat İrtifak Listesi

KAT MÜLKİYETİ İÇİN YAPI FOTOĞRAF TASDİKİ

  • Dilekçe
  • Tapu Kaydı Fotokopisi
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi
  • 13×18 ebatlarında 2 adet fotoğraf

SURET TASDİKİ

  • Dilekçe
  • Tapu Kaydı Fotokopisi
  • Proje Sureti
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Dosya görüntülenmiyorsa Buraya tıklayın.