Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nikah İşlemleri

SUNGURLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
EVLENDİRME MEMURLUĞU

SEDAT KAMAZOĞLU
(0364 311 72 60 – 444 02 19)
DÂHİLİ: 222

EVLİLİK İŞLEMLERİNDE ÖNEMLİ BİLGİLER

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Evlilik başvurusu yapılabilmesi için; çiftlerden birinin Sungurlu sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.  (Evl.Yönt.Md.16)
 2. Sungurlu dışında ikamet edip, Sungurlu Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikâh kıydırmak isteyen çiftler, ikamet ettikleri İl-İlçe Belediye Evlendirme Memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir. (Ayrı ayrı yerlerden alınan izin belgeleri ile müracaat kabul edilmez)
 3. Evlenecek çiftlerin başvuruya beraber gelmeleri zorunludur. Çiftlerin birinin gelmemesi halinde noterden vekil atadığı kişi vasıtasıyla evlilik müracaat işlemlerini yürütebilir, noterden alınan vekâletin evlilik işlemleri için, ilk müracaat nereye yapılacaksa açıkça belirtilmesi gerekmektedir. (Evlendirme Yönetmeliği madde 17. Vekâletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.)
 4. Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası vefat etmiş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce evlilik işlemi yapacaksa Aile Mahkemesine başvurup iddet müddetin (bekleme süresinin) kaldırılması için başvuru yapması gerekmektedir. (Evl.Yönt.Md.15)
 5. Soyadını kullanmak isteyenler bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidir. (Medeni Kanunun 187. Maddesine istinaden)
 6. Mal Ayrılığı talebi olanların noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesini müracaat sırasında belirtmeleri gerekmektedir.
 7. Evlenme işlemleri için evrak geçerlilik süresi 6 aydır. (Evl.Yönt.Md.42)
 8. Telefon ile nikâh rezervasyonu kesinlikle yapılmamaktadır.
 9. Gününde gelmeyenlerin işlemleri iptal edilir, hiçbir evrak ve ücret iade edilmez.
 10. Nikâha gelmeyenlerin veya nikâhın iptal olunması durumunda 2 gün önceden bildirmeleri gerekmektedir.
 11. Eksik evrakla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?
Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse . karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez?

1.      Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2.      Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3.      Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
4.      Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
a.      Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
b.      Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
c.      Yeğen akrabalığı, kayın akrabalığı,vb. akrabalığı olanlar evlenemez.

İSTENİLEN BELGELER

1-Nüfus Cüzdanlarının Aslı (1 adet fotokopisi çektirilecektir)

Nüfus cüzdanlarının üzerinde fotoğraf, soğuk mühür olmayan, kazıntı, silinti, fotoğrafta oynama ve benzerlik bulunmayanların kimlikleri kabul edilmez. (Evl.Yönt.Md.18)

NOT: Nüfus cüzdanları dışındaki kimlikler yasa gereğince kabul edilmemektedir.

2-Vesikalık Fotoğraf 6 Adet

Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı (Yüzü kapalı fotoğraflar, Fotokopi ve Bilgisayarlarla çoğaltılan resimler kabul edilmez) (Evl.Yönt.Md.20)

NOT: Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.

3-Evlilik için Sağlık Raporu

Kadın ve erkeğin sağlık raporu olması zorunludur. Alınacak sağlık raporu Aile Hekimlerinden (Raporlar imzalı, kaşeli ve resimli olmalıdır) veya Devlet Hastanelerinden temin edilebilir. (Evl.Yönt.Md.20)

4-Evlenme Ehliyet Belgesi

Evlendirme Memurluğu veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmaktadır.

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1.EVLENME EHLİYET BELGESİ

Vatandaşı olduğu Ülke Makamlarınca düzenlenmiş olan(evlenmesine engel bir durumun olmadığını belirten, evlenebilir, evlilik için, evlenme amaçlı, evlenme beyannamesi gibi ibarelerin yer aldığı, medeni halini belirten uluslararası geçerliliği olan bir belgedir) Türkiye Sınırları içerisin de Türkçe tercümeleri yaptırılıp noterden TASDİK ETTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

2.DOĞUM BELGESİ

Kişinin ülke makamlarınca düzenlenmiş olan (anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihinin vs yazılı olduğu uluslararası geçerliliği olan bir belgedir) Türkiye Sınırları içerisin de Türkçe tercümeleri yaptırılıp noterden TASDİK ETTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

3.PASAPORT VE PASAPORT TERCÜMESİ

Pasaport bilgiler ile tüm evraklardaki bilgiler aynı olmalıdır. Türkiye Sınırları içerisin de Türkçe tercümeleri yaptırılıp noterden TASDİK ETTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

4.SAĞLIK RAPORU

Alınacak sağlık raporu Aile Hekimlerinden (Raporlar imzalı, kaşeli ve resimli olmalıdır) veya Devlet Hastanelerinden temin edilebilir. (Evl.Yönt.Md.20)

5.VESİKALIK FOTOĞRAF 6 Adet

Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Biyometrik fotoğraf, Yüzü kapalı fotoğraflar, Fotokopi ve Bilgisayarlarla çoğaltılan resimler kabul edilmez. (Evl.Yönt.Md.20) 

 

NOT: Yabancı uyruklu erkek veya kadın Türkçe Bekârlık Belgesini(Evlenme Ehliyet Belgesi) bağlı olduğu konsolosluktan alacak, bu belgede kişinin adı, soyadı, ana adı, baba adı ile doğum yeri ve tarihini ve evlenmesinde engel bir halinin bulunmadığını gösterir (bekâr, dul, boşanmış) şeklinde Türkçe olarak yazacak ve Türk Dış İşleri Bakanlığından onaylatılıp getirecektir. Çok dilli ve Apostilli belgelerin tasdik mecburiyeti yoktur.

                Boşanan kadınların boşanma tarihini belirtir belge getirmeleri gerekmektedir.

                Yabancı uyruklu bay ve Bayan Türkçe bilmiyorlarsa nikâhta tercüman getirmek zorundadırlar.