Genel

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ ASKI İLANI

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 04.05.2020 tarihli,
– 69 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19817208 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
– 70 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19893589 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
– 71 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19215035 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve NİP-19103117 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri
Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 07.05.2020 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

Plan Değişiklikleri

İMAR PLANI ASKI İLANI

İLAN

Sungurlu belediye meclisinin 02.04.2020 tarihli ve 55 numaralı kararıyla Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk mahallesinde bulunan 794 ve 805 adaya ilişkin hazırlanan UİP-19799841 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanmıştır. Onaylanan plan 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı sürecindeyken planlara yönelik itirazlar Sungurlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılmalıdır. İlan yerleri Sungurlu Belediyesi resmi internet sitesi (sungurlu.bel.tr), belediye hizmet binası 1. katı ve Akçakent mahalle muhtarlığıdır. İlanen duyurulur.

 

PlanRaporu