Genel

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ ASKI İLANI

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 04.05.2020 tarihli,
– 69 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19817208 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
– 70 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19893589 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
– 71 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19215035 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve NİP-19103117 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri
Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 07.05.2020 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

Plan Değişiklikleri

İMAR PLANI ASKI İLANI

İLAN

Sungurlu belediye meclisinin 02.04.2020 tarihli ve 55 numaralı kararıyla Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk mahallesinde bulunan 794 ve 805 adaya ilişkin hazırlanan UİP-19799841 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanmıştır. Onaylanan plan 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı sürecindeyken planlara yönelik itirazlar Sungurlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılmalıdır. İlan yerleri Sungurlu Belediyesi resmi internet sitesi (sungurlu.bel.tr), belediye hizmet binası 1. katı ve Akçakent mahalle muhtarlığıdır. İlanen duyurulur.

 

PlanRaporu

Plan Değişiklikleri

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarihli toplantısında onaylanan UİP-19596225, UİP-19365372, UİP-19470199, UİP-19768616, UİP-19747317, UİP-19942742, UİP-19718998, UİP-19383234, UİP-19159481 ve UİP-19047552 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile NİP-19924889, NİP-19141535, NİP-19313926, NİP-19852134, NİP-19830807 ve NİP-19935633 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin askı ilan süreci 12.03.2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Söz konusu plan değişiklikleri 1 ay süre ile askıda kalacak ve ilan edilecektir.  Askı sürecindeyken planlara yönelik itirazlar Sungurlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılmalıdır. İlan yerleri Sungurlu Belediyesi resmi internet sitesi (sungurlu.bel.tr), belediye hizmet binası 1. katı ve söz konusu plan değişikliklerinin yapıldığı mahallelerin bağlı olduğu muhtarlıklardır. İlanen duyurulur.

Plan Değişikliklerini indirmek için tıklayın

TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te

22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını Teknoloji Yarışmaları oluşturmaktadır. Festival 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Milli Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’te düzenlenecektir.

TEKNOFEST 2019’da havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan Teknoloji Yarışmalarına Türkiye’nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.373 takım başvuru yapmış olup 2.000’den fazla takım, 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te düzenlenecek olan 23 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen seneden farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacaktır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL‘nin üzerinde malzeme desteği sağlanacaktır.  TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL‘nin üzerinde ödüller beklemektedir.

#milliteknolojihamlesi heyecanı ile yolumuza devam ettiğimiz TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te yarışma hakkını elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ  28 ŞUBAT!