Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Genel

2022 YILI ASANSÖR MUAYENE DUYURUSU

4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 Sayılı “ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ” gereği BELEDİYEMİZ ile Msc Uluslararası Belgelendirme Teknik Kontrol ve Özel Eğitim Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi Arasında 28.11.2022 tarihli protokol yapılmış olup Bina Sorumluları yönetmelik gereği asansörlerinin periyodik kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

Bina sorumlularının veya kat maliklerinin asansörlerinin periyodik kontrolleri için Msc Uluslararası Belgelendirme Teknik Kontrol ve Özel Eğitim Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi veya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

GÖLBAĞLARI MAH. YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ HK.

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli, 116 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP -19421542 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı ve NİP-19593959 plan işlem numaralı 1/5000 nazım imar planı değişikliği Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 09.12.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle ilan edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

CEVHERİ MAH. 223 ADA 1 NOLU PARSELİN OLDUĞU YERDE YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ HK.

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli, 115 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19559124 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı değişikliği Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 09.12.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle ilan edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

PLAN NOTLARI

 1. BU PLAN VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İMAR KANUN VE YÖNETMELİKLERİ İLE SUNGURLU BELEDİYESİNİN MERİİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR.

MANASTIR MAH. YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ HK.

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli, 117 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilişkin UİP 19871052 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı ve NİP-19797241 plan işlem numaralı 1/5000 nazım  imar planı değişikliği Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 09.12.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle ilan edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

 1. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TÜM YAPILARDA “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
 2. YAPILAR, YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇİNDE KALMAK, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYMAK KOŞULU İLE ADA/PARSEL İÇİNDE İSTENİLEN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLEBİLİR.
 3. PLANLAMA ALANI İÇİNDE SIĞINAK HESABI İLGİLİ YÖNETMEELİKTE BELİRLENEN SATANDARTLARA UYGUN OLARAK EMSALE ESAS İNŞAAT ALANI ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.
 4. GEREKLİ OTOPARK İHTİYACI OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ VE STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA PARSEL/ADA BÜNYESİNDE ÇÖZÜMLENECEKTİR. AÇIK OTOPARKLAR YAPI YAKLAŞMA SINIRI İÇİ VE DIŞINDA ÇÖZÜMLENEBİLİR.
 5. PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN İNŞAAT MÜSAADESİ VERİLEMEZ
 6. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE, İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE, İMAR ADA/PARSELLERİNDE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI VE ÖZEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI YAPILABİLİR.
 7. İMAR ADA/PARSELLERİİNDE TEKNİK ALTYAPI VE ÖZEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İFRAZ ŞARTLARI ARANMAKSIZIN VAZİYET PLANINA GÖRE İFRAZ EDİLEBİLİR VEYA İSKAN ALMAKSIZIN KAT MÜLKİYETİNE GÖRE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK BELİRLENEBİLİR.
 8. İBADET ALANINDA MİMARİ AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 9. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN HER TÜRLÜ PROJELENDİRME VE YAPILANMA ÇALIŞMALARINDA BURADA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA, YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
 10. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI NOTLARI
 11. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLANMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.
 12. PLANDA VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

İSMETPAŞA MAH.1009-1010-1011 NOLU ADALARDA YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ HK.

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli, 119 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP 19569687  plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı ve NİP-19272579 plan işlem numaralı 1/5000 nazım imar planı değişikliği Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 09.12.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle ilan edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

PLAN NOTLARI

 1. BU PLAN VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN İMAR KANUN VE YÖNETMELİKLERİ İLE SUNGURLU BELEDİYESİNİN MERİİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR.

İMAR KANUNU 18.MADDESİ UYGULAMASI (BAŞPINAR MAH 33 ADA – FEVZİPAŞA MAH 71 ADALAR)

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İlçenin Başpınar Mahallesinde H32-C-08-D-2-C/H32-C-08-C-1-D paftalarına isabet eden alan Belediye Başkanlığımız tarafından söz konusu bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. maddesi ve 2981/3290 Sayılı Yasanın EK1.maddesine istinaden arsa ve arazi düzenlenmesi işi uygulama imar planına göre aşağıda ada ve parsel numaralarını kapsayan;

Mülkiyeti tapu maliklerine ait olan 06.09.2021 tarih 45 sayılı 2.Etap olarak Belediye Meclis Kararıyla onaylanan H32-C-08-D-2-C/H32-C-08-C-1-D onaylı paftalardaki imar planı doğrultusunda 33 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-50-51-52-53-54-55-56-57-58-67-69-75 ve Fevzipaşa Mahallesinde 71 ada 48 nolu parselleri kapsayan dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. maddesi ile 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek1.maddesine göre onaylanmasına ve yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.maddesine göre tasdikine, arsa ve arazi düzenleme uygulama işinin dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 22/11/2022 tarih ve 256 nolu Belediye Encümen Kararı ile onaylanmasına karar verilmiş olup, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği 09/12/2022 tarihi itibariyle Belediye ilan araçları ve ilan panosuna asılarak bir (1) ay müddetle askıya çıkarılmıştır

Yapılan 18.madde uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde birinci kat koridorda ilan tahtasına ve ilan panosunda asılmıştır. Belediye Başkanlığı İnternet Sitesinde de yayınlanmakta olup, ayrıca Belediye ilan araçları ile parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin ilan yolu ile ilan edilmektedir. Halkımıza ilanen duyurulur.