Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

118 Ada 7 Parselde İmar Planı Değişikliği İlanı

İLAN METNİ

         Sungurlu Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli 23 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren NİP- 19117743 plan işlem numaralı 1/5000 ilave nazım imar planı ve UİP-19817306 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi İnternet Sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 12.04.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle ilan edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılabilir. İlanen duyurulur.

 

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI