Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

18. MADDE UYGULAMASI ASKI İLANI

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İlçenin Manastır Mahallesinde H32-C-08-D-3-C paftasına isabet eden alan Belediye Başkanlığımız tarafından söz konusu bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. maddeleri ve 2981/3290 Sayılı Yasanın EK1.maddesine istinaden arsa ve arazi düzenlenmesi işi uygulama imar planına göre aşağıda ada ve parsel numaralarını kapsayan;

Mülkiyeti tapu maliklerine ait olan  05/12/2019 tarih ve 107 sayılı 8.Etap olarak Belediye meclis kararıyla onaylanan H32-C-08-D-3-C onaylı imar planı doğrultusunda hazırlanan imar planına göre  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve 2981/3290 Sayılı Yasanın Ek1.maddesine istinaden 03/11/2020 tarih ve 331 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden 1325 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ile 1364 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nolu parselleri kapsayan dağıtım cetvelleri ve parselasyon planı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.ve 19. maddeleri ile 2981/3290 Sayılı Kanunun EK1.maddesine göre onaylanmasına ve yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.maddesine göre tasdikine uygulama yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 1 (bir) ay müddetle askıya çıkarılması kesinleşen dağıtım cetvelleri ve parselasyon planlarının 03/11/2020 tarih ve 331 nolu Encümen kararı ile onaylanmış olup 13/11/2020 tarihi itibari ile bir ay müddetle askıya çıkarılmıştır. Yapılan uygulamaya ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.kat koridorundaki ilan panosuna asılmıştır. Belediye İnternet sitesinde yayınlanmıştır. Halkımıza ilanen duyurulur. Ayrıca belediye ilan araçları ile parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin ilan yolu ile ilan edilerek halkımıza ilanen duyurulması;

Sungurlu Belediye Başkanlığı

[pdf-embedder url=”https://sungurlu.bel.tr/sugagag/uploads/2020/11/1592-ADA-DUZENLEME-birlestirildi.pdf” title=”1592 ADA DÜZENLEME-birleştirildi”]