Çiçekdağı İlçesi Bayraklı ve Demirli Köyleri İçmesuyu Şebekesi Kollektör Sistemi Yapım İşi Açık İhale Usulü İlanı

KOLLEKTR1
KOLLEKTR2