Çiçekdağı İlçesi Büyükteflek Köyü İçmesuyu Terfi Hattı, OG ENH ve MOTOPOMP Yapım İşi Açık İhale Usulü İlanı

ilan1
ilan2
tutanak