Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

İMAR KANUNU 18.MADDESİ UYGULAMASI (BAŞPINAR MAH 33 ADA – FEVZİPAŞA MAH 71 ADALAR)

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İlçenin Başpınar Mahallesinde H32-C-08-D-2-C/H32-C-08-C-1-D paftalarına isabet eden alan Belediye Başkanlığımız tarafından söz konusu bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. maddesi ve 2981/3290 Sayılı Yasanın EK1.maddesine istinaden arsa ve arazi düzenlenmesi işi uygulama imar planına göre aşağıda ada ve parsel numaralarını kapsayan;

Mülkiyeti tapu maliklerine ait olan 06.09.2021 tarih 45 sayılı 2.Etap olarak Belediye Meclis Kararıyla onaylanan H32-C-08-D-2-C/H32-C-08-C-1-D onaylı paftalardaki imar planı doğrultusunda 33 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-50-51-52-53-54-55-56-57-58-67-69-75 ve Fevzipaşa Mahallesinde 71 ada 48 nolu parselleri kapsayan dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. maddesi ile 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek1.maddesine göre onaylanmasına ve yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.maddesine göre tasdikine, arsa ve arazi düzenleme uygulama işinin dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 22/11/2022 tarih ve 256 nolu Belediye Encümen Kararı ile onaylanmasına karar verilmiş olup, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği 09/12/2022 tarihi itibariyle Belediye ilan araçları ve ilan panosuna asılarak bir (1) ay müddetle askıya çıkarılmıştır

Yapılan 18.madde uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde birinci kat koridorda ilan tahtasına ve ilan panosunda asılmıştır. Belediye Başkanlığı İnternet Sitesinde de yayınlanmakta olup, ayrıca Belediye ilan araçları ile parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin ilan yolu ile ilan edilmektedir. Halkımıza ilanen duyurulur.