Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ ASKI İLANI

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 04.05.2020 tarihli,
– 69 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19817208 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
– 70 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19893589 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
– 71 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren UİP-19215035 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve NİP-19103117 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri
Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 07.05.2020 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

Plan Değişiklikleri