Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

İmar Planı Değişiklikleri

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarihli, 64 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren NİP- 19826832 plan işlem numaralı 1/5000 ilave nazım imar planı ve UİP-19585234 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 16.11.2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

İmar Planı Değişiklikleri