Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

İmar Planı İlanı

3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine dayanarak 1/5000 ölçekli Sunguroğlu Mahallesinde H32-C-08-C-4-A imar paftasına isabet eden 530 ada 103 numaralı parselin bir kısmının rekreasyon alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP 34372,3 planı işlem numaralı 1/100 ölçekli uygulama imar planı ve NİP-34371,3 plan işlem numaralı 1/5000 nazım imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarihli ve 56 numaralı kararıyla görüşülerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

[pdf-embedder url=”https://sungurlu.bel.tr/sugagag/uploads/2019/07/İmar-Planı-İlanı_0-sayfalar-2-13.pdf” title=”İmar Planı İlanı_0-sayfalar-2-13″]