Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

İmar Planlarının İlanı

                                                                                                                               İLAN METNİ

 

Sungurlu Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında DSİ’nin daha önceki imar planında plan içerişimde yer alan parsellerin sulama sahası içerisinde bırakılması,boru hattı ile ilgili,yeni düzenlemeler yapılması ayrıca Cevheri mahallesinin yeni yerleşim yerinin ilave imar planı içerisine alınması Planlı Alanlar İmar yönetmeliğinde değişiklik yapılması nedeniyle uygulama imar planı içerisinde bulunan ve kat yükseklikleri (yençok serbest ) olarak belirlenen adaların kat yüksekliklerinin planlarda belirlenmesi uygulama imar planında ve 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı plan notlarının güncellenmesi plan notu eklenmesi ile ilgili hazırlanan ve Sungurlu Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih ve 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 sayılı kararlarıyla onaylanarak yürürlüğe giren NİP- 19005989 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Sungurlu Nazım İmar Planı ve 10 etaptan oluşan: UİP-19340633 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 1. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19713570 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 2. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19574034 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 3. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19337324 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 4. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19096398 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 5. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19411516 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 6. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19329125 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 7. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19784443 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 8. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19329788 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 9. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19927252 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 10. Etap Uygulama İmar Planı Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 17.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ilan edilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

İmar Planlarının İlanı