Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

İtiraza Konu İmar Planları Değişiklikleri

İLAN METNİ

İlçemizde 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı planı revizyonuna yapılan itirazlar  neticesinde Sungurlu Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 66,71,72,73,74,75,76 ve 77  sayılı kararlarıyla itirazları kabul edilenlerin imar planı değişiklikleri onaylanarak yürürlüğe giren NİP- 19005989 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Sungurlu Nazım İmar Planı ve  UİP-19713570 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 2. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19574034 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 3. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19337324 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 8. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19329788 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 9. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-19927252 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 10. Etap Uygulama imar planı itirazlarına ilişkin İmar Planı değişiklikleri Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 16.11.2021 tarihinden itibaren 30 gün süreyle  ilan edilecektir. İlanen duyurulur.

İtiraza Konu İmar Planları Değişiklikleri