Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MANASTIR MAH. YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ HK.

İLAN METNİ

Sungurlu Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli, 117 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ilişkin UİP 19871052 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı ve NİP-19797241 plan işlem numaralı 1/5000 nazım  imar planı değişikliği Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 09.12.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle ilan edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

 1. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TÜM YAPILARDA “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
 2. YAPILAR, YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇİNDE KALMAK, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYMAK KOŞULU İLE ADA/PARSEL İÇİNDE İSTENİLEN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLEBİLİR.
 3. PLANLAMA ALANI İÇİNDE SIĞINAK HESABI İLGİLİ YÖNETMEELİKTE BELİRLENEN SATANDARTLARA UYGUN OLARAK EMSALE ESAS İNŞAAT ALANI ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.
 4. GEREKLİ OTOPARK İHTİYACI OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ VE STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA PARSEL/ADA BÜNYESİNDE ÇÖZÜMLENECEKTİR. AÇIK OTOPARKLAR YAPI YAKLAŞMA SINIRI İÇİ VE DIŞINDA ÇÖZÜMLENEBİLİR.
 5. PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN İNŞAAT MÜSAADESİ VERİLEMEZ
 6. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE, İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE, İMAR ADA/PARSELLERİNDE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI VE ÖZEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI YAPILABİLİR.
 7. İMAR ADA/PARSELLERİİNDE TEKNİK ALTYAPI VE ÖZEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İFRAZ ŞARTLARI ARANMAKSIZIN VAZİYET PLANINA GÖRE İFRAZ EDİLEBİLİR VEYA İSKAN ALMAKSIZIN KAT MÜLKİYETİNE GÖRE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK BELİRLENEBİLİR.
 8. İBADET ALANINDA MİMARİ AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 9. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN HER TÜRLÜ PROJELENDİRME VE YAPILANMA ÇALIŞMALARINDA BURADA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA, YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
 10. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI NOTLARI
 11. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLANMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.
 12. PLANDA VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.