Ölçü ve Tartı Aletleri İle İlgili Geçici Muafiyet Maddesi Basın Bildirisi