Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PARSELASYON PLANI VE DAĞITIM CETVELLERİNİN İLANI

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İlçenin Sungurğlu Mahallesinde H32-C-08-D-3-B ve H32-C-08-C-4-A paftasına isabet eden alan Belediye Başkanlığımız tarafından söz konusu bölgede 3194 sayılı imar kanunun 18./19 maddesi ve 2981/3290 sayılı yasanın EK1.maddesine istinaden arsa ve arazi düzenlenmesi işi uygulama imar planına göre aşağıda ada ve parsel numaralarını kapsayan;

Mülkiyeti tapu maliklerine ait olan  05/12/2019 tarih ve 107 sayılı 8.Etap olarak Belediye meclis kararıyla onaylanan H32-C-08-D-3-B ve H32-C-08-C-4-A onaylı imar planı doğrultusunda hazırlanan imar planına göre  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve 2981/3290 Sayılı  Yasanın Ek1.maddesine istinaden 20/05/2020 tarih ve 162 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden 635 ada 11-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-61-63-64-65-66-79-80-81-82-83-84-85-88-89-90-91-92-93-94-95-98-99-100-101-105-106-109-111-112-120-121-122-125-126-130-131-132-133-136- nolu parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 18.ve 19 maddesi ile 2981/3290 sayılı kanunun EK1.maddesine göre onaylanmasına ve yine 3194 sayılı imar kanunun 19.maddesine göre tasdikine uygulama yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 1 (bir) ay müddetle askıya çıkarılması kesinleşen dağıtım cetvelleri ve parselasyon planlarının 21/07/2020 tarih ve 260 nolu Encümen kararı ile onaylanmış olup 30/07/2020 tarihi itibari ile bir ay müddetle askıya çıkarılmıştır. Yapılan Uygulamaya ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.kat koridorundaki ilan panosuna asılmıştır. Belediye internet sitesinde yayınlanmıştır. Halkımıza ilanen duyurulur.

Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetveli İlanı