Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SUNGURLU NAZIM İMAR PLANI ve 10 ETAPTAN OLUŞAN UYGULAMA İMAR PLANLARININ İLANI

İLAN METNİ

Sungurlu Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Çorum İdare Mahkemesinin 2018/835 esas numaralı kararıyla iptal edilmesi neticesinde hazırlanan ve Sungurlu Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ve 109 sayılı kararlarıyla onaylanarak yürürlüğe giren NİP-39926 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Sungurlu Nazım İmar Planı ve 10 etaptan oluşan: UİP-39927 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 1. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39928 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 2. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39929 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 3. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39930 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 4. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39931 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 5. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39933 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 6. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39934 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 7. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39935 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 8. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39936 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 9. Etap Uygulama İmar Planı, UİP-39927 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Sungurlu 10. Etap Uygulama İmar Planı Belediye Hizmet Binası 1. katında, Sungurlu Belediyesi internet sitesinde ve Belediye Hizmet Binası ilan panosunda 10.12.2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ilan edilecektir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8b maddesi gereğince yapılacak itirazlar dilekçe ile Sungurlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilir. İlanen duyurulur.

İmar Planlarını indirmek için tıklayın