3194 Sayılı Kanunun 18.madde Uygulaması İlanı Hk. (Gölbağları 387 Ada)

3194 Sayılı Kanunun 18.madde Uygulaması İlanı Hk. (Gölbağları 387 Ada)

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İlçenin Gölbağları Mahallesinde H32-C-08-C-3-A ve H32-C-08-C-2-D paftalarına isabet eden alan Belediye Başkanlığımız tarafından söz konusu bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddesi ve 2981/3290 Sayılı Yasanın Ek 1.maddesine istinaden arsa ve arazi düzenlenmesi işi uygulama imar planına göre aşağıda ada ve parsel numaralarını kapsayan;

        Mülkiyeti tapu maliklerine ait 06.09.2021 tarih 52 sayılı 9.etap olarak Belediye Meclis Kararıyla onaylanan H32-C-08-C-3-A ve H32-C-08-C-2-D onaylı imar planı doğrultusunda hazırlanan imar planına göre 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve 2981/3290 Sayılı  Yasanın Ek 1.maddesine istinaden 17/10/2023 tarih ve 204 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden 387 ada 2-3-14-21 nolu parselleri kapsayan dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. maddesi ile 2981/3290 Sayılı Kanunun EK1.maddesine göre onaylanmasına ve yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.maddesine göre tasdikine, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili 25. maddesine göre 1 (bir) ay müddetle askıya çıkarılmasına karar verilmiştir. Kesinleşen dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 23/01/2024 tarih ve 13 nolu Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup 30/01/2024 tarihi itibari ile 1 (bir) ay müddetle askıya çıkarılmıştır.

Yapılan 18.madde uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri zemin kat ilan panosunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde birinci kat koridorda ilan tahtasında ve ilan panosunda asılmıştır. Belediye Başkanlığı İnternet Sitesinde de ilan metni yayınlanmakta olup, Belediye Başkanlığı ilan araçları ile parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ilan edilmektedir. Halkımıza ilanen duyurulur.

Sungurlu Belediye Başkanlığı

Önceki Ocak 2024 Meclis Kararları

Takip Edin

Sunguroğlu Mahallesi, Alparslan Türkeş Cd. , 19300 Sungurlu/Çorum