İhale İlanı

Kapalı Pazar Yeri Aslı Liste 1. Sayfa Kapalı Pazar Yeri Aslı Liste 2. Sayfa Kapalı Pazar Yeri Yedek Liste
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hacettepe mahallesi 11000 Sokak No: 6’da
bulunan Kadastro 920 Ada-2 nolu parselde 3070,64 M2’lik taşınmaz üzerinde bulunan kapalı
pazar yerinde asıl ve yedek olarak tahsis(kura) yeri kazanan şahıslara ait isim listeleridir.