İ  L  A  N

           İ  L  A  N

İ  L  A  N

Sungurlu Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.11.2017 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Bahri SEZEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Belediye Başkan V.

G Ü N D E M              :

1- Açılış ve Yoklama

2- Bir önceki toplantı tutanak özetleri,

3- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Sosyal ve İktisadi işletmesinde 2018 yılında uygulanması düşünülen ücret tarifeleri hakkındaki Başkanlık yazısı.

4- Belediye Başkanlığımız tarafından verilen Ticari Plakaların (Ticari Taksi, Özel Servis Araçları Okul Servisi, Personel Servisi ve Yolcu Servisi) 2018 yılında uygulanması düşünülen tahsis ücret tarifeleri hakkındaki Başkanlık yazısı.

5- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunun 97. maddesi gereğince, Fen İşleri Müdürlüğünce 2018 yılında yapılacak iş ve işlemlerden alınacak ücret tarifeleri hakkındaki Başkanlık yazısı.

6- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunun 97. maddesi gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2018 yılı içerisinde uygulanması planlanan ücret tarifeleri hakkındaki Başkanlık yazısı.

7- Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12/10/2017 tarih ve 80992475-2237 sayılı yazısına istinaden, 4. Çorum Tanıtım Günlerine Belediye Başkanlığımızın da katılması ve katılım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması hakkındaki Başkanlık yazısı,

8- Belediye Başkanlığımızın 2018 mali yılı Bütçesi tasarısına ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

 

Önceki Erbakan Vakfı Sungurlu Temsilciliğinden Başkan Şahiner’ e Teşekkür Ziyareti

Takip Edin

Sunguroğlu Mahallesi, Alparslan Türkeş Cd. , 19300 Sungurlu/Çorum